Klíčová rizika

Investice do realitních projektů může být velmi výnosná, ale zahrnuje řadu rizik, která znamenají, že investoři nemusí dostat zpět to, co vložili.

Na této stránce popisujeme klíčová rizika spojená s investováním na www.brikkapp.com („Platforma“). Přečtěte si prosím pozorně toto shrnutí, abyste porozuměli hlavním rizikům. Dluhové investice zahrnují investice do dluhu vydaného projektovými společnostmi a tyto typy investic s sebou nesou rizika. Zejména nemusíte obdržet očekávané výnosy a Váš kapitál může být ohrožen.

Ochrana prostředků investorů je naší pioritou číslo jedna. Je naší odpovědností seznámit Vás se všemi souvisejícími riziky, abychom co nejlépe zmírnili jejich dopad.

Při investování na Platformě, Investor prohlašuje, že je srozuměn s tím, že:

a) investiční příležitost ve formě Projektu zobrazeného na Platformě nelze chápat jako investiční doporučení a Investor poskytuje Vklad / investici na základě svého vlastního uvážení a má plnou kontrolu nad investičním procesem, a že Poskytovatel neposkytuje rady o investování a finanční poradenství;

b) poskytnutí Vkladu / investice je určeno pouze pro Investory, pro které případná ztráta části nebo celé jejich investice nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace;

c) trh s nemovitostmi představuje specifickou oblast investování, která v sobě zahrnuje rizika spojená především s výkyvy na realitním trhu, např. s případnou zhoršenou platební morálkou uživatelů (nájemců) nemovitostí nebo s nižší než předpokládanou výnosností developerských projektů, do nichž bylo investováno, přičemž návratnost investice a výnos z poskytnutého Vkladu jsou do značné míry závislé na výše uvedených faktorech a na dalších rizicích s nimi spojených;

d) návratnost investice a výnos z poskytnutého Vkladu mohou kromě výše uvedených faktorů ovlivnit i další skutečnosti, jimiž jsou např. celková ekonomická situace, změny v právní regulaci trhu (zejm. trhu nemovitostí), zvyšování a snižování úrokových sazeb a další faktory ovlivňující investování;

e) rozhodnutí o poskytnutí Vkladu / investice musí být založeno především na vlastním uvážení výhod a rizik investice do konkrétního Projektu spojeného s poskytnutím Vkladu.